TERMENI ȘI CONDIȚII

(Acest conținut este disponibil doar în limba română)

KONTRASTCOFFEE.MD

KONTRASTWINE.MD

[Actualizat la data de 01.03.2020 de KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L.]

1.1 Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD.

1.2 Client: persoană fizică/persoană juridică ce efectuează o Comandă.

1.3 Produse și Servicii: orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat/furnizate de către Vânzător, Clientului.

1.4 Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și/sau Servicii și să facă plată acestora.

1.5 Vânzător: compania KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L., având următoarele date de identificare: IDNO 1018600009636, capital social în valoare de 750.000 lei, adresa juridică în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 33A, telefon de contact +373 22 933-008, email: contact@kontrastcoffee.md; contact@kontrastwine.md.

1.6 Contract: o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plată acestor Produse și Servicii.

1.7 Curier: compania KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. și/sau orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2.1 Conținutul site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L., și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD și logo KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD sunt mărci înregistrate ale KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L.

2.2 KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD.

2.3 Utilizarea pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie publicitate pentru compania respectivă. KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3.1 KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD sunt fără componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

3.2 KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, acestea fiind puse la dispoziția KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. de către furnizori.

3.3 Informațiile incluse pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@kontrastcoffee.md; contact@kontrastwine.md, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

3.4 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

3.5 Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

3.6 Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog pe site și/sau recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD.

4.1 Utilizatorii site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încălcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține link-uri spre alte site-uri, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

4.2 În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifică, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5.1 Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, denumirea companiei, IDNP/IDNO, telefon, email, adresa de domiciliu/reședință, adresa fizica/juridică a companiei, postul ocupat.

5.2 Atunci când un Utilizator își creează un cont pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, va primi comunicări comerciale din partea KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

5.3 Datele colectate cu privire la newsletter-e și alerte sunt confidențiale. KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newsletter-e și alerte.

5.4 Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD garantează o protecție maximă a datelor personale ale Clienților împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

5.5 Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economică și financiară, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clienților privind situația contului lor de pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

5.6 Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD și cu utilizarea și prelucrarea de către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

5.7 Clienții beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa organelor competente în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L.

5.8 Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorarii Comenzilor.

5.9 În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

5.10 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/email, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD pentru niciun fel de prejudiciu.

6.1 Pentru crearea unui cont pe site-ul KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă.

6.2 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7.1 Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului, cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente.

7.2 Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

7.3 Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD sunt exprimate în lei moldovenești (MDL) și conțin TVA.

8.1 Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).

8.2 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

8.3 Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

8.4 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

– eșuarea/invalidarea tranzacției online;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului și/sau a tranzacției;

– date incomplete sau incorecte ale Clientului;

– activitatea Clientului poate produce daune site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD/partenerilor;

– livrări consecutiv eșuate;

– alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

8.5 Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

8.6 În anumite situații și pentru motive justificate, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

8.7 Contractul se consideră încheiat între Client și KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD în momentul primirii de către Client de la KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

8.8 În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, ne obligam să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

9.1 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.2 Plata se poate face online (card bancar), ramburs (plată la livrare) sau transfer bancar.

10.1 Pentru produsele achiziționate din magazinul online KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs acordat de producător.

10.2 Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

11.1 Livrarea prin curier în raza mun. Chișinău constituie 49 lei.

11.2 La comenzile mai mari de 2000 lei livrarea prin curier este gratuită.

11.3 Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este afișată/indicată în pagina produsului și/sau în pagina de Comandă și/sau în email/telefonul de confirmare a Comenzii.

11.4 Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 3 (trei) zile de la data confirmării Comenzii.

11.5 Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare.

11.6 În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul său unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 (paisprezece) zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul său caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

11.7 Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L. să livreze un produs cu calități și preț echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L.

11.8 În cazul comenzilor cu ridicare personală, achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al persoanei care a înregistrat comanda.

11.9 La solicitarea KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

11.10 În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

11.11 Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

11.12 Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, la momentul predării produselor Comandate către Client.

11.13 Clientul se obligă să semneze bonul de livrare/factură fiscală prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod obligatoriu pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

11.14 Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

12.1 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, acestea fiind publicate exclusiv pe site sau pe paginile de Facebook/Instagram (afișate pe site).

12.2 Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site sau pe paginile de Facebook/Instagram (afișate pe site), în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil.

12.3 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

13.1 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intenția lor în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea coletului.

13.2 Clientul se obligă să notifice KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la contac@kontrastcoffee.md; contact@kontrastwine.md, sau prin telefon la numărul +37322933008, în termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD poate refuza coletul.

13.3 Informațiile necesare care trebuie furnizate KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

– data expedierii coletului;

– numărul Comenzii;

– suma de returnat;

– adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;

– modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

13.4 La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/coletelor returnate nu intră în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD.

13.5 În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență cu KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD).

13.6 În conformitate cu legea în vigoare, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid, cum ar fi produse alimentare.

13.7 Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

13.8 Automate de cafea: Este recomandat să returnezi aceste produse sigilate. Dacă le-ai desigilat le poți returna doar dacă nu au fost instalate sau folosite.

13.9 Dacă s-au achiziționat mai multe produse de același fel și le returnezi pe toate, doar unul din produse poate fi desigilat.

13.10 Nu se acceptă retururi dacă produsele îndeplinesc cel puțin una din condițiile de mai jos:

– au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;

– au ambalajul deteriorat sau incomplet;

– au urme de uzură sau folosire;

– zgârieturi, lovituri sau șocuri mecanice/electrice;

– nu au toate accesoriile primite în pachet;

– s-a făcut orice tip de înscris pe cutia produsului;

– produsul a făcut parte dintr-o comandă specială, comanda specială este aceea care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și plata unui avans;

– îndeplinesc una din condițiile specifice, în funcție de tipul produsului.

13.11 În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

13.12 Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD este informat de către Client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

13.13 După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 (treizeci) zile de la data confirmării primirii returului de către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

13.14 Prin comandarea și achitarea produsului de pe site, Clientul încheie de fapt un contract încheiat la distanță cu magazinul online KONTRAST DISTRIBUTION S.R.L.

13.15 În conformitate cu prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor și a dispozițiilor Legii nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, Clientul are dreptul la revocarea contractului încheiat la distanță.

13.16 Potrivit Legii nr. 8 din 26.02.2016, Clientul beneficiază de dreptul de a revoca contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia sa și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3) și art. 13, în termen de 14 (paisprezece) zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului.

13.17 Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

13.18 Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

13.19 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD în ceea ce privește decizia de revocare a contractului.

13.20 KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

13.21 Sunt exceptate de la dreptul de revocare următoarele tipuri de contracte:

– contractele de prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către Vânzător;

– contractele de furnizare de produse sau servicii al căror cost depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare, pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de revocare;

– contractele de furnizare de produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;

– contractele de furnizare de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– contractele de furnizare de produse sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;

– contractele de furnizare de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

– contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile calendaristice și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piața pe care Vânzătorul nu le poate controla;

– contractele în cazul cărora Client i-a solicitat în mod expres Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de Client, sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

– contractele încheiate în cadrul unei licitații deschise;

– contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte scopuri decât cel rezidențial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităților de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al șoferului, servicii de catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

13.22 În cazul în care Clientul solicită revocarea contractului în cadrul termenului legal, și în cazul în care Comanda este achitată, KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD se obliga să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce privește deciziei sa de revocare a contractului. Suma va fi returnată după cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plată;

– pentru Comenzile achitate cu ramburs/transfer bancar/card bancar – prin transfer bancar;

– pentru Comenzile achitate prin credit de consum – anulare/recalculare contract rate.

Clientul va informa KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD în ceea ce privește intenția sa de revocare a contractului prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.

14.1 Clientul urmează să întreprindă măsuri pentru protejarea mediului și a sănătății populației, pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deoarece acestea pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

14.2 Prin reducerea efectelor negative ale Echipamentelor Electrice și Electronice („EEE”) se are în vedere următoarele:

– Ținând cont ca EEE pot conține substanțe periculoase cu potențiale efecte nocive asupra mediului și sănătății umane în cazul negestionării corecte, Clientul are obligația de a selecta și colecta separat Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și de a nu le elimina împreună cu deșeurile municipale nesortate;

– Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va putea realiza prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziție de către Autoritățile administrației publice locale care colectează separat DEEE de la gospodăriile particulare.

14.3 Toată informația necesară colectării DEEE este plasată pe: E-RECICLARE.MD.

15.1 Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

15.2 Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

15.3 Forța majoră va fi probată conform legii.

16.1 Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova. Orice conflict apărut între KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă.

16.2 În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente de la domiciliul Clientului.

17.1 Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă.

17.2 Proprietarul site-ului KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

17.3. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor KONTRASTCOFFEE.MD; KONTRASTWINE.MD, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legilor în vigoare.

18.1 Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

No products in the cart.